Tillgänglighetsguide för funktionshindrade

Tillgänglighetsguiden är tänkt att underlätta för dig som är funktionshindrad genom att ge information om hur tillgängliga olika lokaler är. Guiden omfattar hela Solna och innehåller främst de lokaler och affärer som vänder sig till allmänheten.

Tillgänglighetsguiden skapades för ett antal år sedan och har uppdaterats vid några tillfällen. Viss reservation gäller därmed för att vissa lokaler eller butiker har bytt ägare eller flyttat sedan Tillgänglighetsguiden senast uppdaterades.

Dela: