Personlig assistans

Du som har omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans innebär att personal är med dig under dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven till exempel tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera och förflytta dig.

Vem kan få personlig assistent?

Personer under 65 år med omfattande funktionsnedsättning kan ha rätt till personlig assistans. Om de grundläggande behoven uppgår till 20 timmar/vecka eller mer, skall ansökan göras hos försäkringskassan. Om de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar/vecka, vänder du dig till en LSS-handläggare.

De grundläggande behoven är enligt LSS följande:
- behov av hjälp med personlig hygien
- behov av hjälp med måltider
- behov av hjälp med att klä av och på sig
- behov av hjälp med att kommunicera med andra eller
- behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

Vem är personlig assistent?

Kommunen kan ordna en personlig assistent eller så kan du få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för din personliga assistent. Du kan också använda stödet till att anlita ett brukarkooperativ eller ett assistansföretag.

Hur ansöker jag om personlig assistent?

Om de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar/vecka läs mer om hur du ansöker om här

Dela: