Ledsagning

Ledsagarservice ska underlätta för dig med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta isolering.

Vad är ledsagning?

En ledsagare kan följa med på aktiviteter utanför ditt hem, på din fritid för att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet eller bara promenera. Antalet timmar som du får ha ledsagare bestäms av LSS-handläggaren utifrån ditt behov.

Vem är ledsagare?

Ledsagaren är timanställd av kommunen och har tystnadsplikt.

Hur får jag en ledsagare?

Ledsagning kan vara aktuellt för dig som tillhör någon av lagens personkretsar men som inte har personlig assistans. Insatsen ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Läs mer om hur du ansöker här

Dela: