Magelungens kolloverksamheter

På Gillbergsvik bedriver vi lägerverksamhet under lov och helger. Gillbergsvik ligger utanför Trosa, ca 7 mil söder om Stockholm.

Verksamheten är en del av Magelungen Utveckling.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till personer vilka omfattas av personkrets 1 LSS.

Inriktning

Vi vill ge barnet/ungdomen en möjlighet att under en längre sammanhängande period utanför familjen pröva och utveckla sina förmågor. Huvudsyftet är att deltagarna, med utgångspunkt från dennes förutsättningar, skall erbjudas en meningsfull och trygg miljö.

Verksamheten/verksamhetsidé

Vi arbetar utifrån ett helhetstänkande, där det övergripande målet är att erbjuda en kontinuerlig och tryggt fungerande modell för varje enskilt barn/ungdom.
Med gruppen som medel arbetar vi för att ge barnen/ungdomarna möjlighet att utvecklas socialt. Vi erbjuder aktiviteter som dels kan vara en utmaning, men också ge känslan av att lyckas.
För att alla barn/ungdomar ska känna sig trygga med varandra och med våra ledare, arbetar vi med att så fort som möjligt skapa en relation till varandra. Vi arbetar efter en tydlig struktur där alla förväntas delta efter bästa förmåga och där alla får möjligheten att uttrycka sina känslor och tankar. Vi reflekterar och utvärderar kontinuerligt under lägret, såväl barn/ungdom som ledare.

Dela: