Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär möjlighet till rekreation och miljöombyte för personer med funktionsnedsättningar samtidigt som det ger anhöriga möjlighet till avlastning.

Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, ungdomar eller vuxna med omfattande funktionsnedsättningar vistas på ett korttidshem, hos en familj eller på ett läger.

Genom korttidsvistelse skall anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För den funktionsnedsatte personen kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling.

Får jag välja vilket korttidshem jag vill åka till?

Du har rätt att välja vilket korttidshem du vill besöka under förutsättning att du tillhör den målgrupp verksamheten arbetar för samt att det finns ledig plats i verksamheten.

Vilka korttidshem finns för personer med funktionsnedsättningar?

I vänstermenyn hittar du alla korttidshem som Solna har avtal med under rubriken "Korttidshem för personer med funktionsnedsättning"

Hur ansöker jag om en korttidsvistelse?

Läs mer om hur du ansöker om insatser enligt LSS

Dela: