Verksamheter med korttidstillsyn

Aspen

Enheten Aspen är en fritidsverksamhet där vi varvar lek, uppmuntran och gemenskap med struktur och gränser. Aspen startade 1995 och är inhyst i ett specialinrett låghus i Täby med närhet till skog, bad och fiske.

Backen

Enheten Backen är en fritidsverksamhet där vi varvar lek, uppmuntran och gemenskap med struktur och gränser. Backen startade 1998 och ligger i Täby Kyrkby med stor härlig trädgård och närhet till Täby Kyrkbys centrum.

Bällsta Gård

Fritidsverksamheten Bällsta Gård i Bromma startades 2006. Verksamheten är strukturerad och förutsägbar, vilket skapar trygghet och möjlighet till utveckling. Vi har nära till stora grönområden, lekplatser, bad och kommunikationer.

Enigmagården

Enigmagården är en fritidsgård där alla får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Enigmagården startade år 2000 och ligger centralt i Täby med närhet till Täby Centrum, Tibble Sportcenter och kommunikationer.

Häggvik Fritid

Häggvik Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn enligt 9.7 § LSS) för elever på Häggviks Gymnasium påeftermiddagar efter skolans slut samt heldagar under skollov.

Lyckan

Lyckan är ett fritidshem som ligger i ett naturskönt område i Täby Kyrkby, med närhet till skogen och goda möjligheter till utomhusaktiviteter. Miljön är trygg, harmonisk och anpassad efter de individer som kommer hit.

Marcusskolan

Marcusskolans fritidshem ligger i ett lugnt område i Spånga, Bromsten. Miljön är trygg, harmonisk och anpassad efter de barn och ungdomar som kommer hit. Skolan och fritidshemmet har tillgång till en egen skolgård.

Skytteholmsparkens korttidstillsyn

Solna stad bedriver korttidstillsyn på Skytteholmsparken, stadsparken i centrala Solna.

Sveden Fritid

Sveden Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn enligt 9.7 §LSS) för elever på Svedenskolan på eftermiddagar efterskolans slut samt heldagar under skollov.

Dela: