Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov kan beviljas korttidstillsyn. Syftet är både behov av tillsyn och av meningsfulla aktiviteter.

Vad är korttidstillsyn?

Korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids, kan beviljas till skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Ungdomsfritids fungerar som andra fritids men är anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov. Ungdomsfritids erbjuds före och efter skolans slut, helgdagar, studiedagar och skollov.

Vem kan få korttidstillsyn?

Skolungdomar över 12 år med en funktionsnedsättning, som inte kan klara sig själv före och efter skoltid och har föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar.

Vilka fritidsverksamheter finns?

Här hittar du alla verksamheter som Solna har avtal med.

Hur ansöker jag om korttidstillsyn?

Läs mer om hur du ansöker här

Dela: