Bostad med särskild service för barn och unga med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning kan ibland behöva bo utanför föräldrahemmet av olika orsaker.

Vad är bostad med särskild service?

Bostad med särskild servbice finns både inom ramen för Socialtjänstlagen och inom LSS. Insatsen ska vara ett komplement till boende i föräldrahemmet. Orsaken till att barnet behöver bo utanför föräldrahemmet kan vara skolsituationen eller ett omfattande omvårdnadsbehov.

Vem kan få bostad med särskild service?

Barn och ungdomar som har omfattande funktionsnedsättning och som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt till boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Bostad med särskild service ska ses som ett komplement till föräldrahemmet, vara frivilligt valt och skall i förhållande till barnets hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Det är i första hand omvårdnadsbehovet som föranleder valet av denna boendeform.

Hur ansöker jag om bostad med särskild service?

Läs mer om hur du ansöker här

Dela: