Dagliga verksamheter utanför Solna

Dalagatan

Frösunda Dalagatan vänder sig till dig som genom en olycka, yttre våld eller sjukdom fått en hjärnskada.

Hos oss är det vanligt att kunden har bekymmer med sitt språk, minne, koncentrationsförmåga, exekutiva funktioner och perceptionsstörningar.

Vallbostrand Industri och Hantverk

Engagemang och stort kunnande ger en arbetsplats med rika miljöer.
Vallbostrand Industri och Hantverk AB som är en del av Solhagagruppen bedriver daglig verksamhet. Totalt erbjuder vi 65 platser, varav vi har dispens för tre personer med förvärvad hjärnskada

Dela: