Daglig verksamhet

I Solnas dagliga verksamheter erbjuds du en meningsfull sysselsättning som ger stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället efter dina önskemål.

Vilka dagliga verksamheter finns i Solna?

Här hittar du samtliga dagliga verksamheter som du kan välja som ligger i Solna.

Vilka dagliga verksamheter finns utanför Solna?

Här hittar du samtliga dagliga verksamheter som du kan välja ligger utanför Solna.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i både grupp och enskilt och kan till exempel innebära att arbeta med mat, med tidning, med data och mycket mer. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionsnedsättningar och kan ge rätt stöd.

Daglig verksamhet ska erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dina önskemål.

Vem kan få daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder,som inte utbildar sig och som inte har annat jobb.

Du måste omfattas av personkretsar inom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I personkretsarna ingår personer med utvecklingsstörning, personer med autism och personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder.

Får jag välja vilken daglig verksamhet jag vill arbeta på?

Du får välja daglig verksamhet under förutsättning att du tillhör målgruppen som verksamheten riktar sig till samt att det finns en plats ledig på vald verksamhet.

Hur ansöker jag om daglig verksamhet?

Läs mer om hur du ansöker om daglig verksamhet

Dela: