Livis Omsorg

Vi vänder oss till personer med behov av stöd i sin vardag oavsett typ av funktionsnedsättning. Vårt mål är att skapa en fungerande vardag för och med den enskilde.

Profil

Vår verksamhet bedrivs på ett etiskt och lagenligt sätt. Den som anlitar oss ska kunna känna sig trygg i sitt val. Vår verksamhetschef har lång erfarenhet av socialt arbete, i både kommunal och privat regi. Vårt mål med boendestöd är att du som vår kund ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och att du med vår hjälp och stöd ska kunna delta i samhällslivet. Vi värnar om din integritet och delaktighet.

Beskrivning av företaget

Vi vänder oss till alla personer med behov av hjälp och stöd i sin vardag oavsett typ av funktionsnedsättning. Vårt mål är att skapa en fungerande vardag för och med den enskilde utifrån dennes behov.

Våra boendestödjare har olika yrkesbakgrund, erfarenhet och kompetens och alla har jobbat med personer med funktionsnedsättning tidigare. Alla har en formell utbildning inom vård och omsorg. Utöver detta finns särskilt kompetens inom teckenspråk, autism samt ADHD. All personal deltar kontinuerligt i olika kurser och utbildningar. All vår personal talar flytande svenska och flera av vår personal talar även andra språk.

Vi planerar utförandet av stödet tillsammans med den enskilde och dennes närstående. Vi formulerar därefter en genomförandeplan där vi beskriver den enskildes önskemål om hur stödet ska utformas.

Dela:

Kontakt

Livis Omsorg

08-400 25 447

konto­ret@livissomsorg.se

http://www.livissomsorg.se

Besöksadress

Jungfrugatan 13
114 44 Stockholm

Skicka meddelande till Livis Omsorg