Verksamheter med boendestöd

Bra Liv Sverige AB

Bra Liv Sverige är ett väletablerat företag med lång erfarenhet av boendestöd. Vi besitter bred kompetens om psykiska funktionsnedsättningar.

Vi är 50 anställda och har 250 uppdrag. Företaget har säte i Stockholm.

1:a Aktiva valet i norden

1:a Aktiva valet är ett företag som bedriver vård och omsorg i flera kommuner. Vårt huvudkontor finns i Täby men vi har även lokaler i flera kommuner inom Stockholmsområdet. Vill du veta mer hör av dig så berättar vi gärna!

Funkisgruppen

På Funkisgruppen strävar vi efter att skapa nya dimensioner för dig med funktionsnedsättning, genom att vi fokuserar på de mjuka mervärdena. Pusselbitarna i vår verksamhet bidrar till att bygga en helhet för dig. – Vi löser livspusslet!

Livis Omsorg

Vi vänder oss till personer med behov av stöd i sin vardag oavsett typ av funktionsnedsättning. Vårt mål är att skapa en fungerande vardag för och med den enskilde.

Stöd och resurs

Stöd & Resurs är ett mindre och personligare omsorgsföretag. Vi erbjuder stödinsatser för barn, ungdomar och vuxna som har rätt till stöd enligt LSS och SoL. Våra verksamheter finns i Stockholmsområdet och i Västra Götaland.

Sympati AB

Vi erbjuder sympatiskt boendestöd och tror på varje individs inneboende kraft och vilja att bidra till sin egen utveckling. Hos oss har du stort inflytande över hur ditt beviljade stöd genomförs.

Team NaMi

Team NaMi sätter alltid kunden i centrum och strävar efter att alltid leverera hög kvalitet och goda livsvillkor. Vår målgrupp är personer i alla åldrar med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Enigma & Nytida

Enigma omsorgs boendestöd och Nytidas boendestöd arbetar sedan 2018 tillsammans som ett team och som en del av Nytidas Boendetödsteam. Vi har kontor i Solna centrum där du alltid är välkommen att hälsa på. Vi vänder oss till dig, oavsett vilken målgrupp du kan uppleva dig tillhöra.

Dela: