Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet syftar till att ge anhöriga eller andra närstående till barn med funktionsnedsättning hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i.

Vad är avlösning i hemmet?

Avlösning i hemmet innebär att en person är hemma hos familjen ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det gör det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få tid till egna aktiviteter som personen med funktionsnedsättning inte deltar i.

Avlösarens uppgift är att ta över omvårdnaden av barnet som har en funktionsnedsättning under de beviljade timmarna. I insatsen ingår inte att sköta andra barn i familjen, sköta hushållsuppgifter eller att hämta och lämna barn på förskola eller skola.

Servicen ges med hemmet som utgångspunkt, men avlösaren får lämna hemmet tillsammans med personen för att gå på promenad, till lekplatsen och liknande.

Alla timmar som avlösaren tillbringar med den funktionsnedsatte räknas, även sovtid. Avlösarservice kan erbjudas som regelbunden insats men också vid akuta behov.

Vem ger avlösning i hemmet?

Avlösarservice är en insats som utförs i Solna stads egna regi.

Hur ansöker jag om avlösning i hemmet?

Läs mer om hur du ansöker här

Dela: