Friskvård för seniorer

Som senior i Solna erbjuds du aktiviteter för en aktiv och meningsfull vardag. Friskvårdsarbetet bedrivs inom omvårdnadsförvaltningens förebyggande verksamhet.

Solna satsar på seniorernas hälsa

Målet med friskvårdsarbetet är att erbjuda ett smörgårdsbord av aktiviteter som tilltalar Solnas seniorer, där man ges möjlighet att stärka och/eller bibehålla fysiskt och psykiskt välbefinnande. Du kan läsa mer om aktivitetsutbudet till höger på sidan.

Fyra hörnpelare för ett gott åldrande

Folkhälsomyndigheten har tagit fram fyra hörnpelare för ett gott åldrande som främjar folkhälsan bland äldre. Aktivitetsutbudet utgår från hälsans fyra hörnpelare för ett hälsosamt åldrande som Folkhälsomyndigheten identifierat:

  • Social gemenskap
  • Delaktighet
  • Fysisk aktivitet
  • Goda matvanor

Dessa faktorer ligger till grund för det hälsofrämjande arbetet som bedrivs på stadens seniorträffar och i samverkan med andra aktörer. Aktiviteterna leds till stor del av frivilliga seniorer.

Dela: