Vägar tillbaka till arbete

I Solna har vi "Solnamodellen". Det innebär att du som saknar jobb kan få hjälp från Solna stad för att hitta vägar tillbaka till arbete och egen försörjning. Vi gör det i samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet i Solna.

Solnamodellen i korthet

Solnamodellen går i korthet ut på att hitta individuella lösningar. För en del arbetslösa handlar det om att få kompetensutveckling genom utbildning eller praktik, för en del handlar det om att få hjälp och coachning att söka jobb. Läs mer om Solnamodellen här.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

En OSA-anställning är ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, i det här fallet Solna stad. Rehabilitering är en del av tjänsten och anställningen kan pågå i max två år. På sikt kan det leda till att du får ett jobb på ordinarie arbetsmarknaden.

Vem kan få OSA-anställning?

  • Du som har en socialmedicinsk eller en specifik kognitiv funktionsnedsättning
  • Om du inte har haft kontakt med arbetslivet tidigare eller varit borta från det länge på grund av psykisk ohälsa.
  • Om du är berättigad till insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Villkor under anställningen

Innan anställning så får du arbetsträna i minst tre månader för att vi ska kunna bedöma om OSA-anställningen passar dig. När du sedan har fått en OSA-anställning har du rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen (BEA). Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller däremot inte vid en OSA-anställning.

OSA-arbetsplatser i Solna

Det finns plats för OSA-anställda i följande arbetsgrupper:

  • Tvätteri
  • Klottersanering
  • Skog och mark
  • Trafikmiljö

Vi har även ett samarbete med Myrornas second-hand butik i Sundbyberg där det finns några OSA-platser.

Dela: