Socialförvaltningen i Solna stad

Människor kan behöva omsorg eller socialt stöd i olika faser av livet. Ibland behövs hjälp i frågor som gäller den egna ekonomin i samband med arbetslöshet, sjukdom eller otillräckliga inkomster, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, oro för barn som far illa, hot och våld i nära relationer, familjeproblem samt tillstånds- och tillsynsfrågor som gäller alkohol och tobak.

Socialtjänsten i Solna stad har flera olika verksamheter dit du kan vända dig för att få råd, stöd och hjälp. Du kan läsa mer om de insatser som finns i Solna stad i menyn till vänster.

Besöksadress Englundavägen 13, 2 tr

Telefon 08-746 10 00

Här tar vi emot besök som gäller

  • ekonomiskt bistånd
  • hyresrådgivning
  • budget- och skuldrådgivning
  • dödsboanmälan
  • missbruk
  • psykisk ohälsa
  • besök i ärenden som rör barn, ungdom och familjerättsliga frågor
  • ensamkommande flyktingbarn
  • hot eller våld i nära relation
  • tillståndsfrågor, alkohol och tobak

Öppettider
Måndag - torsdag 08.30-12.00  13.00-17.00
Fredag 08.30-12.00  13.00-15.00
Observera att receptionen stänger 15.00 dagen före helgdag.

Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar, kan du kontakta Socialjouren Nordväst för råd och stöd. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela: