Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett bidrag som du kan få via Solna stads socialtjänst. Bidraget kan du ha rätt till om du inte kan försörja dig och din familj genom egen inkomst eller på annat sätt. Målet är att biståndet ska vara kortsiktigt så att du på sikt ska kunna leva ett självständigt liv och klara din egen försörjning.

Socialförvaltningens ekonomi- och arbetsmarknadsenhet ansvarar för prövning av rätten till ekonomist bistånd. För att du ska kunna få ekonomiskt bistånd behöver du kontakta stadens kontaktcenter (se kontaktuppgifter i högerkolumnen). En socialsekreterare gör sedan en preliminär ekonomisk utredning vid första kontakten. Därefter görs en större utredning.

När du lämnat en komplett ansökan om ekonomiskt bistånd, inklusive nödvändiga handlingar, får du ett skriftligt beslut inom sju arbetsdagar. I högerkolumnen finns länkar till vanliga frågor och svar om ekonomiskt bistånd (på svenska och andra språk samt lättläst) och till en provberäkning.

Dela: