Vad är skuldsanering?

Om du har så stora skulder att det inte finns någon möjlighet för dig att betala dem inom en överskådlig tid kan du ansöka om skuldsanering.

Det är Kronofogden beslutar om skuldsanering men Budget- och skuldrådgivningen i Solna stad kan ge dig information om hur du ansöker om skuldsanering samt vara ett stöd under skuldsaneringstiden

Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Normalt får du en avbetalningsplan på fem år. Om du sköter dina betalningar så kommer du att vara skuldfri när de fem åren gått.

Om du redan har låg inkomst och inte kan betala någonting kan du få skuldsanering ändå, men utan betalningsplan.

Läs mer om skuldsanering och kriterier för att få skuldsanering på kronofogdens webbplats. Där hittar du också ansökningsblankett.

www.kronofogden.se

Dela: