Ekonomiskt stöd & rådgivning

Om du bor eller vistas i Solna stad och har svårt att klara din och din familjs försörjning kan du få stöd och hjälp av Solna stads socialtjänst.

Socialtjänsten kan bidra till att finna lösningar på dina försörjningsproblem med målet att du ska bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Socialtjänstens stöd och hjälp inriktas på att frigöra och utveckla dina egna resurser så att du kan ta ansvar för ditt liv.

Dela: