Stöd för personer med en demenssjukdom

Det finns biståndsbedömda insatser för personer med en demenssjukdom och dennes anhöriga.

Solna stad har flera insatser riktade till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Du ansöker om de insatserna hos en biståndshandläggare som gör en utredning av behovet och fattar ett beslut.

  • Avlösning i hemmet: Personal från hemtjänst kommer på regelbundna tider och finns i bostaden om hjälpbehov uppstår.
  • Dagverksamhet: Gruppverksamhet med aktiviteter och måltider.
  • Korttidsvård: Tillfällig vistelse på vård- och omsorgsboende för personer med omfattande hjälpbehov.
  • Hemtjänst: Ibland kan den som vårdar behöva avlastas på annat sätt. Till exempel att få hjälp med service eller vissa omvårdnadsinsatser. I Solna finns certifierade demensteam hos vissa hemtjänstutförare. Du hittar alla utförare här.
  • Vård- och omsorgsboende: Har personen med demenssjukdom ett omfattande behov av dygnet runt-omsorg finns vård- och omsorgsboenden. Alla Solnas nio boenden är Silviacertifierade av Stiftelsen Silviahemmet.

För att ta del av ovanstående insatser tar du kontakt med en biståndshandläggare. För kontakt, ring stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Nollvision app - http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision--for-en-demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/Mobilapp/

Dela: