Demens

I Sverige har cirka 160 000 personer en demenssjukdom och årligen insjuknar drygt 25 000. Här har vi samlat information kring demenssjukdomar, tips på länkar och vilket stöd vi i Solna erbjuder personer som har en demensdiagnos och deras anhöriga.

Demens – vad är det?

I takt med att vi blir äldre blir det vanligare att uppleva minnesstörningar. Minnesstörningarna kan vara övergående, men kan också vara det första steget i en demenssjukdom. Demens kan sammanfattas som förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågan. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Det är därför viktigt att konsultera en läkare för en demensutredning. En sådan utredning syftar till att utesluta andra sjukdomstillstånd som kan ge liknande symtom

De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, Blodkärlsdemens, Pannlobsdemens och Lewy body demens. Symtomen ser olika ut beroende på vilken typ av demens det rör sig om.

Här kan du läsa mer om demensutredningar och olika slags demens.

Anhörig- och demensteam

I Solna finns ett anhörig- och demensteam som erbjuder stöd åt personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. I teamet finns också en undersköterska med specialistkompetens inom demens. Teamet har ett nära samarbete med stadens hälsopedagoger och seniorträffar.

Anhörig- och demensteamet erbjuder olika aktiviteter för personer med en demenssjukdom:

  • Grupp för personer som nyligen fått en demensdiagnos
  • Tillsammans – grupp för personer med demens och deras anhöriga
  • Stödsamtal, enskilt eller i grupp
  • Utbildningsinsatser

Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta Stina Pettersson eller Amira Akhavan för mer information. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Bra app för tips och råd

Svenskt demenscentrum har tagit fram en app där du får konkreta tips och råd om hur du kan hjälpa din närstående i svåra situationer och vid förändrat beteende. Appen heter Nollvision och du hittar mer information om den här.

Dela:

Kontakt

Amira Akhavan

Demenskoordinator

08-746 31 26

Skicka meddelande till Amira Akhavan

Stina Pettersson

Undersköterska

08-746 13 26

Skicka meddelande till Stina Pettersson

Relaterade länkar