Återställningsbidrag för fastighetsägare

Om en bostadsanpassning skapar problem för nya boenden, kan du som äger ett bostadshus ansöka om återställningsbidrag. Bidraget kan beviljas för kostnader som uppstår för att ta bort anordningar som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan söka?

Ägare till hyreslägenhet i flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar kan ansöka om återställningsbidrag. Bostadsrättsföreningar kan bara söka för återställningar i föreningens gemensamma utrymmen. Du som bor i eget hem beviljas inte bidrag till återställning av utförda anpassningar.

Kostnader och begränsningar

Bidrag beviljas med belopp som är skäliga för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas inte i de fall där en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till anpassningsåtgärderna.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs på en blankett som du finner i högerkolumnen. Du kan också beställa blanketten genom Solna stads Kontaktcenter tel 08-746 10 00. Det ska framgå tydligt vad du söker bidrag för.

Dela: