Kvalitetsdeklaration - dödsboanmälan

När en person avlidit kan en dödsboanmälan göras om den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Dödsboanmälan ersätter bouppteckning men om tillgångarna omfattar fastighet eller tomträtt måste en bouppteckning göras. Ansökan om dödsboanmälan görs hos socialnämnden. Om dödsboet saknar tillgångar som täcker begravningskostnader och andra utgifter upprättas en skriftlig dödsboanmälan som lämnas till skatteverket. Arbetet med dödsboanmälningar bedrivs utifrån begravningslagen, ärvdabalken och kommunala riktlinjer.

Kvalitetsdeklaration - dödsboanmälan (PDF-dokument, 1,0 MB)

Dela: