Dödsfall

Begravning

För frågor om begravning och jordfästning rekommenderar vi dig att kontakta en begravningsbyrå. Begravningsbyråerna kan också hjälpa till med bouppteckning och arvskifte. Du kan även kontakta kyrkogårds-förvaltningen för att få råd.

Begravning för personer som inte är med i Svenska kyrkan

I Solna finns inga borgerliga begravningsförrättare utsedda. Om du vill ha information om rättigheter i samband med dödsfall och begravning för personer som inte tillhör Svenska kyrkan kan du kontakta begravningsombudet. Ombudet granskar hur församlingen gör med personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för en period av fyra år. Solna församling och Länsstyrelsen kan upplysa om vilka begravningsombud som är utsedda i Solna.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person har avlidit ska en sammanställning av personens tillgångar och skulder göras i en så kallad bouppteckning. I vissa fall kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan man ansöka om hos kommunens dödsboutredare när:

  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet.
  • den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Viktigt att tänka på vid ansökan om dödsboanmälan

  • För att en dödsboanmälan ska vara möjlig krävs i de flesta fall att det har skett ett hembesök i den avlidnes bostad av kommunens dödsboutredare. Därför är det viktigt att all egendom som förvaras i bostaden är orörd när hembesöket äger rum.
  • Låt eventuella räkningar som kommer ligga tills vidare. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader. Stoppa alla fasta överföringar och autogiron snarast möjligt efter dödsfallet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I vissa fall kan socialförvaltningen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningkostnader. Ansökan görs hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.

Kontakta dödsboutredarna för mer information om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader genom att ringa till kontaktcenter eller genom att maila funktionsbrevlådan som du hittar till höger.

För dig som är ung och har mist någon i din närhet finns information om stöd här.

Dela: