Dödsfall

Begravning

För frågor om begravning och jordfästning rekommenderar vi dig att kontakta en begravningsbyrå. Begravningsbyråerna kan också hjälpa till med bouppteckning och arvskifte. Du kan även kontakta kyrkogårds-förvaltningen för att få råd.

Begravning för personer som inte är med i Svenska kyrkan

I Solna finns inga borgerliga begravningsförrättare utsedda. Om du vill ha information om rättigheter i samband med dödsfall och begravning för personer som inte tillhör Svenska kyrkan kan du kontakta begravningsombudet. Ombudet granskar hur församlingen gör med personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för en period av fyra år. Solna församling och Länsstyrelsen kan upplysa om vilka begravningsombud som är utsedda i Solna.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person har avlidit ska en sammanställning av personens tillgångar och skulder göras i en så kallad bouppteckning. I vissa fall kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan man ansöka om när:

  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet.
  • den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Viktigt att tänka på vid ansökan om dödsboanmälan

  • För att en dödsboanmälan ska vara möjlig krävs i de flesta fall att det har skett ett hembesök i den avlidnes bostad av kommunens dödsboutredare. Därför är det viktigt att all egendom som förvaras i bostaden är orörd när hembesöket äger rum.
  • Låt eventuella räkningar som kommer ligga tills vidare. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader. Stoppa alla fasta överföringar och autogiron snarast möjligt efter dödsfallet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I vissa fall kan socialförvaltningen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningkostnader. Ansökan görs hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.

Kontakta dödsboutredarna för mer information om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

För dig som är ung och har mist någon i din närhet finns information om stöd här.

Dela: