Kontaktperson

Som kontaktperson får du ett uppdrag där du ska vara med ett barn, en ungdom eller en vuxen ett visst antal timmar i månaden. Det handlar oftast om eftermiddagar eller kvällar.

De barn eller ungdomar som får kontaktperson har olika behov och därför kan uppdragen se väldigt olika ut. Det som alla har gemensamt är att de behöver en stabil vuxen som har förmåga och tid att lyssna och umgås med dem.

För att bli kontaktperson krävs ingen utbildning. Det som krävs är ett engagemang och intresse för människor i allmänhet och i synnerhet för barn och ungdomar.

Kontaktperson för barn och ungdomar

Din insats för barnet eller ungdomen kan betyda mycket för framtiden. Denna insats erbjuds oftast för att barnet ska få hjälp att hitta en meningsfull fritidsysselsättning eller för att en ungdom behöver ditt stöd på vägen ut i vuxenlivet.

Ersättning för kontaktpersoner

Du får ett arvode och en omkostnadsersättning för ditt uppdrag som kontaktperson. Arvodet får du för att du tar ett uppdrag och det ska beskattas. Omkostnadsersättningen avser att täcka dina kostnader i samband med uppdraget.

Vill du bli kontaktperson?

Kontakta Linnea Johansson eller Birgitta Björkman om du är intresserad av att bli kontaktperson. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Dela:

Kontakt

Linnea Johansson

Socialsekreterare

08-746 34 13

linne­a.joh­ansso­n@solna.se

Skicka meddelande till Linnea Johansson

Birgitta Björkman

Sektionschef familjehem

Barn- och ungdomsenheten

08-746 10 00

Skicka meddelande till Birgitta Björkman