Familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn, ungdom eller syskon som av olika anledningar inte kan bo hemma. Hur lång tid de bor hos er varierar beroende på hur föräldrarnas situation ser ut.

Familjehem är det som tidigare kallades fosterhem. Ett familjehem tar emot barn som en familjemedlem i sin familj under en kortare eller längre tid.

När behövs familjehem?

Det finns många barn med trassliga hemförhållanden, som under en kortare eller längre tid behöver bo i ett familjehem. De är alla olika men gemensamt för barnen är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem. Skälen till detta kan variera. Det kan bero på sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Men oavsett vad det handlar om kan barnet inte bo hemma.

I vissa fall behövs familjehem för ensamkommande flyktingbarn exempelvis om barnet är för ungt för att bo på ett gruppboende. Läs mer om det här.

Vad krävs av ett familjehem?

Att vara familjehem är att vara förälder till någon annans barn. Precis som andra mammor och pappor är det du som står för den dagliga omvårdnaden men ansvaret delar du med barnets biologiska föräldrar och socialtjänsten. Det finns inga krav på att ni har någon speciell utbildning. Det som är viktigast är att ni har tid, omsorg och en stor samarbetsförmåga. Tillsammans med socialtjänsten och barnets föräldrar bildar ni ett team kring barnet där det gemensamma målet är att barnet eller ungdomens behov ska tillgodoses.

En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin biologiska familj. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med ursprungsfamiljen kan upprätthållas och ibland kan denna kontakt vara avgörande för om det går bra.

Stöd av kommunen

Du får stöd av en familjehemssekreterare och även möjlighet till extern handledning. I Solna jobbar oftast två personer kring barnet eller ungdomen. En av handläggarna har fokus på barnet och de biologiska föräldrarna och den andra har fokus på er som familjehem.

Mer information och intresseanmälan

Solna stad samarbetar om rekrytering av familjehem och familjehem för ensamkommande flyktingbarn, tillsammans med andra nordvästkommuner. Denna verksamhet kallas Familjepoolen. För mer information och intresseanmälan, besök Familjepoolen här.

Ersättning

Den ersättning som utgår till ett familjehem består av två delar:

  • Arvodet är ersättningen för det uppdrag du utför, och det är skattepliktigt.
  • Omkostnaden ska täcka de merkostnader som barnet medför. Detta varierar beroende på flera faktorer som räknas in, såsom barnets ålder, fritidsintressen och liknande.
Dela:

Kontakt

Carl Friberg

Familjehemssekreterare

Socialförvaltningen

08-746 34 01

Skicka meddelande till Carl Friberg

Birgitta Björkman

Sektionschef familjehem

Barn- och ungdomsenheten

08-746 10 00

Skicka meddelande till Birgitta Björkman

Relaterade länkar