Vill du göra en insats för ett barn eller en ungdom?

Har du tid och möjlighet att finnas som stöd för en annan människa? Du är ett viktigt komplement till kommunens insatser. Just nu har Solna stort behov av fler familjehem och kontaktfamiljer.

Solna stad söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner till personer som av olika skäl behöver hjälp och stöd av andra människor.

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson genom att klicka på respektive länk.

Här hittar du mer information om stadens insatser för ensamkommande flyktingbarn.

Dela: