Öppenvård för ungdom

Öppenvården i Solna riktar sig till ungdomar 13-20 och deras familjer, boende i Solna, som är i behov av stöd. Vi kan erbjuda upp till två rådgivande samtal utan biståndsbedömning från socialtjänsten.

Öppen mottagning

Vi har öppen mottagning på måndagar 13-15 då du kan komma utan att boka tid.

Vår missbruksvård

På MiniMaria får du som ungdom mellan 13-20 hjälp att bryta ditt missbruk och stöd att bibehålla ett drogfritt liv. Är du under 18 år krävs medverkan av vårdnadshavare. I de flesta fallen inleds arbetet med en missbruksbedömning som innebär samtal och drogtester under en åtta-veckorsperiod. Många blir drogfria under denna insats och missbruksbedömningen brukar följas av en uppföljande stödinsats. Vi kan också erbjuda HAP (Haschavvänjningsprogram) som är en avgiftningsmetod som fungerar bra i öppenvård.

Vid akut oro

Maria Ungoms Akutenhet är en akutmottagning som tar emot ungdomar från hela Stockholms län upp till 20 år med riskbruk, missbruk och beroendetillstånd med eller utan psykiatriska svårigheter. Du kan dygnet runt komma akut eller ringa och boka en tid för läkarbedömning. Här finns tillnyktringsplatser, ett akutintag och platser för planerade inläggningar i slutenvård. Rådgivning kan du få per telefon hela dygnet.

Öppenvård för unga

På uppdrag från socialtjänsten i Solna utför behandlare öppenvårdsinsatser riktade till ungdomar och deras familjer.

Unga och brott

Ungdomar som begår brott kan ibland dömas till ungdomstjänst. På öppenvården anordnas ungdomstjänst och brottssamtal. Brottsförebyggande samtal kan ingå i ungdomstjänst, men erbjuds i vissa fall även då en ungdom inte blivit dömd. Om socialtjänsten och domstolen finner att en ung person har behov av en särskilt kvalificerad kontaktperson, (SKKP), kan en sådan insats ges via öppenvården.

Medling utförs på Stödcentrum för unga brottsoffer.

Anonym internetbaserad hjälp mot cannabismissbruk

Just nu finns möjlighet för dig som vill sluta använda cannabis att delta i ett internetbaserat, anonymt behandlingsprogram. Detta sker inom ramen för ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet. Läs mer på Cannabishjälpen!

Hjälp för vuxna

Har du frågor kring missbruk eller beroende eller är du orolig för någon som är över 20 år kan du söka hjälp via Vuxenenheten.

Här hittar du andra stödorganisationer och jourer.

Dela:

Kontakt

Öppenvården

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr

Skicka meddelande till Öppenvården

MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska

08-1234 74 50

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 trappor

Skicka meddelande till MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska