Utsatt för brott, våld eller övergrepp

Att ha varit utsatt för ett brott känns ofta kränkande och man kan påverkas på olika sätt. Många ungdomar känner sig rädda för att gå ut, många har svårt att sova och känner sig arga eller ledsna.

Att utsättas för våld kan innebära både fysiskt våld i form av slag eller knuffar, men det kan även vara verbalt våld där någon säger obehagliga saker.

Hit kan du vända dig:

Stödcentrum för unga brottsutsatta, Nordväst, vänder sig till dig mellan 10-21 år som blivit utsatt för eller är vittne till exempelvis personrån, olaga hot och sexualbrott. Verksamheten erbjuder dig stödsamtal som hjälp att bearbeta brottshändelsen och hantera de reaktioner som man kan få efteråt och även praktisk hjälp i form av stöd i kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag. Stödcentrum genomför även medling mellan brottsutsatta och förövare.

Besöksadress: Västerorts polisdistrikt, Sundbybergsvägen 15, Solna

För barn i åldern 5-10 år som bevittnat våld eller själva varit utsatta finns Trappan. Insatsen erbjuds enskilt direkt efter det att en våldshändelse ägt rum. Du får träffa någon av familjepedagogerna som under några samtalstillfällen ger dig möjlighet att bearbeta dina upplevelser. För mer information kontakta familjepedagogerna.

Webbplatsen jagvillveta.se vänder sig till barn och unga. Där kan du hitta information om vad som är brottsligt, hur det kan kännas för dig som varit med om brott och om var du kan få hjälp. Här får du också veta vad som händer om du anmäler eller om det blir rättegång.

Barnahus arbetar med barn upp till 18 år som misstänks varit utsatta för brott i nära relationer. Verksamheten är anpassad för barn och ungdomar när det gäller lokaler och även att alla berörda myndigheter finns på plats för att man som barn eller ungdom inte ska behöva upprepa sin berättelse för flera. På Barnahus finns läkare, polis, åklagare, socialsekreterare och psykolog. Barnahus erbjuder även krisstöd och kommer att kunna erbjuda behandling till familjer där barnet varit utsatt för våld.

Origo - Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld stödjer flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män i åldern 13 till 26 år som bor i Stockholms län och utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

På ungdomsmottagningen på nätet, UMO, och 1177 finns mer information om brott, våld och kränkningar, kränkningar på nätet samt sexuella övergrepp.

På brottsofferjourens webbsida för unga, Unga Boj, kan du få stöd och hjälp.

På datainspektionens sida Kränkt.se finns information om kränkningar på nätet.

Barnens rätt i samhället, BRIS. Telefon 116 111. Där svarar vuxna människor som är vana att hjälpa barn och ungdomar som har det jobbigt. De som arbetar på Bris har tystnadsplikt så du behöver inte berätta vem du är. Bris betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt dit.

Dela:

Kontakt

Stödcentrum för unga brottsutsatta, Nordväst

010-444 05 50
010-444 05 66 (fax)

stodc­entru­m@sigtuna.se

Skicka meddelande till Stödcentrum för unga brottsutsatta, Nordväst

Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp

08-746 34 24

Mer kontaktinformation om Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp

Socialjouren Nordväst

010-444 05 00
010-444 05 44 (fax)

Besöksadress

Sundbybergsvägen 15 (Polisstationen)
171 73 Solna

Mer kontaktinformation om Socialjouren Nordväst

Västerorts polisdistrikt nås via polisens växel

114 14

Mer kontaktinformation om Västerorts polisdistrikt