Funktionsnedsättning

Om man har en funktionsnedsättning har man nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom.

Läs mer om funktionsnedsättning på 1177.

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med skolsköterska eller skolläkare inom Elevhälsan på din skola. I andra hand kontakta barnläkarmottagningen eller er husläkare, så kan de ge hjälp eller hänvisa hur du ska vidare.

Habiliteringen erbjuder habiliteringsinsatser för barn och unga med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar.

Rätten till stöd och hjälp regleras i socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS är en rättighetslag som finns till för att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att du själv ansöker om den. För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets som definieras i lagen och ha behov av insatsen.

Du kan ansöka muntligt eller skriftligt genom att fylla i ansökningsblankett enligt SoL eller ansökningsblankett LSS som du får av handläggaren.

Dela:

Kontakt

Omvårdnadsförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Stadshusgången 2
171 86 Solna

Postadress

Solna stad
171 86 Solna

Skicka meddelande till Omvårdnadsförvaltningen

Relaterade länkar