Dödsfall

Att mista en familjemedlem eller nära vän är ofta en av livets mest omvälvande händelser. Man är ofta helt oförberedd på vad som kommer att hända den närmaste tiden.

Läs mer om dödsfall och sorg på 1177.

Hit kan du vända dig:

Är du ung och vill få hjälp att hantera känslorna, sök hjälp på din ungdomsmottagning eller kontakta elevhälsan/skolhälsovården vid din skola.

Är du förälder och orolig för hur ditt barn reagerar, kan du vända dig till din vårdcentral och för barn upp till sex år till BVC.

Specialistvård för barn och unga ges inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Hos Svenska kyrkan kan du få råd och stöd av erfaren personal.

Läs mer om sorg på ungdomsmottagningen på nätet, UMO.

Du kan även alltid ringa 1177 för att få råd och stöd.

Dela: