Fler orsaker till att må dåligt som ung

Man kan drabbas av många slags problem som påverkar livet och hälsan. Här hittar du några vanliga problem, diagnoser och tillstånd som du kan läsa mer om. Klicka på rubriken om du vill läsa mer eller om du vill veta var du ska vända dig för att få hjälp och stöd.

ADHD

ADHD innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. En del med ADHD är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker.

Asperger och autism

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som märks framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Autism är en funktionsnedsättning som innebär man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.

Blyghet och social fobi

Flertalet människor känner sig någon gång osäkra och otrygga i en viss social situation, men en del känner sig osäkra i de flesta sociala sammanhang. För ett barn eller tonåring som har social fobi innebär det en intensiv ångest för att stå i centrum för andras uppmärksamhet.

Depression

Att känna sig nedstämd eller må dåligt på andra sätt är vanligt när man är med om jobbiga saker, och en del av livet för både barn och vuxna. En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i tillvaron.

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska, men det har ingenting med intelligens att göra.

Dödsfall

Att mista en familjemedlem eller nära vän är ofta en av livets mest omvälvande händelser. Man är ofta helt oförberedd på vad som kommer att hända den närmaste tiden.

Fobier

Fobi, eller specifik fobi, är en stark, intensiv och oresonlig rädsla som väcks av till exempel åska, spindlar eller läkarbesök.

Funktionsnedsättning

Om man har en funktionsnedsättning har man nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom.

Ilska och utbrott

Utbrott och ilska hos barn kan vara en normal reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden. Vissa barn och ungdomar kan dock reagera med kraftiga utbrott explosivt beteende – på till synes mindre motgångar och misslyckanden i vardagslivet.

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar, att man på något sätt bryter mot lagen. Kanske genom ett inbrott eller genom att skada någon annan. Om man är under 15 år och begår ett brott kan man inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. En kris är både en reaktion på något som har hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten.

Psykos

Om man får en psykos får man förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.

Schizofreni

Schizofreni är en form av psykos, det vill säga ett tillstånd som innebär att man uppfattar verkligheten på ett annat sätt än andra.

Självmordstankar

Ibland är livet långt ifrån det man önskar och vill. Vem som helst kan hamna i situationer när tankar på att ge upp infinner sig och då kan döden kännas som en möjlig utväg. Att må så dåligt att man överväger att ta sitt liv är vanligare än man kan tro.

Självskadebeteende

Vi människor gör ibland allt för att inte behöva uppleva känslor som är jobbiga för oss. Att vara självdestruktiv, att göra sig själv illa, kan vara ett av många sätt att försöka hantera känslor som känns smärtsamma.

Stress

Att uppleva stress, eller att bli stressad som det oftast brukar kallas, är en del av livet. Skadlig blir stressreaktionen först om man under en längre period befinner sig i stressande situationer, både verkliga och tänkta.

Sömnstörningar

Barn och ungdomar behöver sömn för att hjärnan och kroppen ska kunna växa, läka skador och återhämta sig. När man har sovit för lite får man sämre minne och koncentrationsförmåga och har svårare att lära sig nya saker. Man kan också bli ledsen, irriterad och rastlös.

Ångest

Ångest är starka känslor av oro och rädsla som de flesta känner någon gång. För många är ångesten knuten till något obehagligt som har hänt tidigare eller till något man tror skulle kunna hända framöver och som väcker oro. Men man kan också få ångest utan att man riktigt förstår varför man mår så dåligt.

Ätstörningar

Det finns många som tänker mycket på mat och på sin kropp. Om tankarna på mat och vikt tar så stor del av uppmärksamheten att man kan ha svårt att klara av sitt vanliga liv – studier, arbete eller andra aktiviteter – så kan man ha en ätstörning.

Dela: