Problem i skolan

Det kan finnas många olika orsaker till att barn inte mår bra i skolan. Det är vanligt att ha det jobbigt med kompisarna, någonting som de flesta känner av mer eller mindre under sin skolgång. Ibland går det så långt att det handlar om mobbning, det vill säga att ett barn blir kränkt och utfryst under en längre tid.

Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal på en ungdomsmottagning. Man ska inte behöva må dåligt i sin skola.

Läs mer om problem i skolan på 1177.

Frånvaro från skolan/skolk

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar.
Vad som orsakar skolfrånvaro kan vara många olika saker och ibland också en kombination av flera olika orsaker.

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med skolsköterska eller skolläkare inom Elevhälsan på din skola. Där finns till exempel, psykolog, specialpedagog, skolsköterska. På skolan hålls även skolhälsomöten. Till dessa möten kan din klasslärare eller skolsköterska anmäla att något inte stämmer, att det finns problem som måste hanteras. Under dessa möten diskuteras hur man ska jobba vidare med problemet. Det är skolans rektor som är ansvarig för elevhälsans arbete.
Läs mer om elevhälsan

Vid allvarliga tillstånd har BUP i Solna ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man vardagar mellan 8 och 16 kontakt med mottagningen i Solna.

Du som ungdom kan även själv vända dig till ungdomsmottagningen.

ungdomsmottagningen på nätet, UMO, finns tips på vad man kan göra om man inte trivs i skolan.

Barnens rätt i samhället, BRIS. Telefon 116 111. Där svarar vuxna människor som är vana att hjälpa barn och ungdomar som har det jobbigt. De som arbetar på Bris har tystnadsplikt så du behöver inte berätta vem du är. Bris betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt dit.

Dela: