Ensamkommande flyktingbarn

Solna stad tar emot asylsökande ensamkommande flyktingbarn som anvisas till kommunen. Oberoende av asylutredningen, som är Migrationsverkets ansvar, har kommunen skyldighet att ta väl hand om de ensamkommande flyktingbarnen. Uppdraget som anvisningskommun innebär att Solna har det långsiktiga ansvaret för att ordna boende, omvårdnad, skola och annat stöd till de barn som anvisats till Solna.

Boende, skola och god man

Flera kommunala verksamheter är involverade i mottagandet. Överförmyndaren utser god man, socialtjänsten ser till att det ensamkommande barnet får ett lämpligt boende samt stödinsatser vid behov, och skolan ansvarar för att ordna skolgång.

Ibland finns behov av att placera ett barn eller en ungdom i ett familjehem på grund av att barnet är ungt eller har andra särskilda behov. Ibland placeras barnet i ett jourhem i väntan på ett lämpligt familjehem.

Vill du göra en insats?

Många hör av sig med frågor om hur det går att hjälpa till. Är du intresserad av att göra en insats? I vänstermenyn finner du mer information och kontaktuppgifter gällande särskilt förordnad vårdnadshavare.

Solna stad tar även emot vuxna flyktingar och tryck här för mer information, tips och länkar.

Mer information

Sveriges länsstyrelser har en gemensam portal för nya personer i Sverige som enkelt vill hitta information om det svenska samhället. Materialet finns på flera olika språk. Tryck här för att komma till portalen.

Dela: