Det här händer vid anmälan

Du vänder dig till barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp om du är orolig för ett barn eller ungdom i din närhet. Hit kan du vända dig både som privatperson och professionell. I barn- och ungdomsenhetens mottagningsgruppen arbetar socialsekreterare med lång erfarenhet av barn- och ungdomsutredningar inom socialtjänsten och har stor kunskap om barn, ungdomar och deras familjer.

Om anmälningsskyldigheten

Enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 § måste alla som arbetar med barn och unga anmäla oro till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Ibland kan det kännas svårt att veta om situationen är sådan att en anmälan ska göras. Då kan den som står inför att göra en anmälan konsultera barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp utan att barnets identitet avslöjas.

Att göra en anmälan

Dokumentera gärna alla tecken du ser. Om ett barn berättar något, skriv gärna ner ordagrant! Vi vill gärna ha skriftlig anmälan från alla med anmälningsplikt. Om du inte hör någonting från oss efter att ha skickat in anmälan, kontakta oss per telefon för att bekräfta att anmälan har kommit fram.

Vid misstänkt våld/sexuella övergrepp

Fråga barnet eller ungdomen följande frågor: Hur har våldet sett ut? Hur ofta har det skett? Har det använts tillhygge? Har det blivit märken? Börjat blöda? Vem har utsatt barnet? Är syskon utsatta? Har våldsutövaren gjort illa barnet på något annat sätt? Var ägde våldet rum? När var sista tillfället? Informera inte vårdnadshavare, kontakta genast barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp.

Vad händer efter anmälan?

1. Skyddsbedömning: När en anmälan som rör barn eller unga har kommit in ska socialtjänsten genast göra en bedömning av om barnet eller ungsomen är i behov av omedelbart skydd.

2. Förhandsbedömning: En anmälan om att ett barn misstänks fara illa leder inte alltid till att vi inleder utredning. Bedömning av om socialtjänsten ska inleda utredning eller inte kallas förhandsbedömning. Beslutet att inleda eller inte inleda utredning ska fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan kommit in.

26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen

Varför händer det inget? Varför får vi inget veta? Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Om utredning inte inleds kan det bero på att:

  • Insatser pågår
  • Annat stöd finns – pågår eller hänvisar
  • Bedömning görs att inte tillräcklig oro finns för barnets välbefinnande
  • Om oro kvarstår, förvärras eller om ny information framkommer efter anmälan – ta ny kontakt med oss för konsultation

Om anmälan rör våld/övergrepp

  • Socialtjänsten samråder alltid med barnahus
  • Vid misstanke om våld eller sexuella övergrepp inleds alltid utredning
  • Ställningstagande om polisanmälan

Bra att känna till…

  • Man kan inte göra en anonym anmälan som tjänsteman med anmälningsplikt - men man kan rådgöra.
  • Om barnet eller ungdomen är folkbokförd i en annan kommun ska anmälan skickas dit.

Mottagningsgruppen för barn och ungdom arbetar inte med:

Dela:

Kontakt

Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp

08-746 34 24

Mer kontaktinformation om Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp