Det här händer vid anmälan

Du vänder dig till Mottagningsgruppen på Socialförvaltningen om du är orolig för ett barn eller ungdom i din närhet. Hit kan du vända dig både som privatperson och professionell. I mottagningsgruppen arbetar fem socialsekreterare med lång erfarenhet av barn- och ungdomsutredningar inom socialtjänsten och har stor kunskap om barn, ungdomar och deras familjer.

Om anmälningsskyldigheten

Enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 § måste alla som arbetar med barn och unga anmäla oro till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Ibland kan det kännas svårt att veta om situationen är sådan att en anmälan ska göras. Då kan den som står inför att göra en anmälan konsultera socialtjänsten utan att barnets identitet avslöjas.

Att göra en anmälan

Dokumentera gärna alla tecken ni ser. Om ett barn berättar något, skriv gärna ner ordagrant! Vi vill ha skriftlig anmälan från skolor. Om ni inte hör någonting från oss efter att ha skickat in anmälan, kontakta oss per telefon för att bekräfta att anmälan har kommit fram.

Vid misstänkt våld/sexuella övergrepp

Fråga: Hur har våldet sett ut? Hur ofta? Har det använts tillhygge? Har det blivit märken? Börjat blöda? Har båda föräldrarna utsatt barnet? Är syskon utsatta? Har våldsutövaren gjort illa barnet på något annat sätt? Var ägde våldet rum? När var sista tillfället? Informera inte vårdnadshavare, kontakta genast socialtjänsten.

Vad händer efter anmälan?

1. Skyddsbedömning: När en anmälan som rör barn eller unga har kommit in ska socialtjänsten genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd.

2. Förhandsbedömning: En anmälan om att ett barn misstänks fara illa leder inte alltid till att socialtjänsten inleder utredning. Socialtjänstens bedömning av om den ska inleda utredning eller inte kallas förhandsbedömning. Beslutet att inleda eller inte inleda utredning ska fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan kommit in.

26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen

Varför händer det inget? Varför får vi inget veta? Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Om utredning inte inleds

 • Insatser pågår
 • Ingen oro
 • Annat stöd finns – pågår eller hänvisar
 • Samtycke saknas + inte tillräcklig oro
 • Om oro kvarstår, förvärras eller om ny information framkommer efter anmälan – ta ny kontakt med oss för konsultation

Om anmälan rör våld/övergrepp

 • Samråd med barnahus
 • Vid misstankar om våld och sexuella övergrepp – från och med 1:a okt 2014 inleds alltid utredning
 • Ställningstagande om polisanmälan
 • Avvakta eventuellt barnförhör – vid barnförhör kan polisen efterfråga en trygghetsperson från skolan

Bra att känna till…

 • Man kan inte göra en anonym anmälan som tjänsteman med anmälningsplikt - men man kan rådgöra.
 • Om barnet eller ungdomen är folkbokförd i en annan kommun ska anmälan skickas dit.

Mottagningsgruppen för barn och ungdom arbetar inte med:

 • Funktionsnedsättningar (som huvudproblematik)
 • Psykiatri
 • Familjerätt
 • Brott och straff
 • Bostadsfrågor, bostadslöshet
Dela:

Kontakt

Barn- och Ungdomsenhetens mottagningsgrupp, Socialförvaltningen

08-746 34 24

Skicka meddelande till Barn- och Ungdomsenhetens mottagningsgrupp