Anmäl oro om du tror att ett barn eller en ungdom far illa

Om du tror att ett barn eller en ungdom i din närhet inte mår bra och kanske är i behov av hjälp bör du kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp. Du får vara anonym men det underlättar alltid om du säger vem du är.

Du som yrkesmässigt arbetar med barn eller ungdomar eller i din yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn och ungdomar har anmälningsplikt om du misstänker att barn far illa. Du kan aldrig vara anonym när du gör en anmälan som tjänsteman. Även du som inte yrkesmässigt arbetar med barn eller ungdomar kan anmäla misstanke. Du har även en möjlighet att ringa och rådgöra med oss kring ett barn men du ska då inte uppge barnets namn eller personuppgifter.

Telefonnummer till barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp hittar du i högerkolumnen. Telefonen är bemannad mellan klockan 8.30 och 16 måndag - torsdag. På fredagar är telefonen bemannad till 15. Mellan klockan 12 och 13 är det lunchstängt hela veckan.

När socialtjänsten får en anmälan görs ett ställningstagande om utredning behöver inledas. Detta kallas för förhandsbedömning. Om bedömningen är att det kan finnas behov av skydd, stöd eller hjälp för barnet eller ungdomen inleds en utredning för att komma fram till vilket behov av skydd, stöd eller hjälp som kan vara bäst för familjen.

Är du som förälder orolig eller i behov av stöd för ditt barn eller din tonåring kan du göra en ansökan genom att ringa.

När socialtjänsten får en ansökan från föräldrar så träffas föräldrar och barn/ungdom tillsammans med socialsekreterare. Socialtjänsten utreder för att se vilken slags hjälp eller stöd som behövs.

Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar kan du vända dig till Socialjouren Nordväst för stöd och råd.

Läs om hur en utredning går till.

Dela: