Stöd till barn och unga

Barn och unga kan behöva hjälp vid olika situationer i livet. I vänstermenyn på den här sidan finns information och råd som riktar sig direkt till dig som är ung. Längre ned på den här sidan beskriver vi en del av det stöd som Solna stad erbjuder barn.

Är du orolig för att ett barn eller ungdom i din närhet far illa?

Om du känner oro för att ett barn eller ungdom far illa så ska du göra en orosanmälan. Kontakta Barn- och Ungdomsenhetens mottagningsgrupp, se kontaktuppgifter i högermenyn. Information om hur man gör en orosanmälan och vad som händer hittar du här.

För dig som är ung

Du som är ung kan ibland behöva hjälp och stöd. Vissa saker kan du få hjälp med i skolan och i andra fall kan det vara så att du behöver hjälp av sjukvården eller socialtjänsten. I vänstermenyn finner du sidor med mer information och råd om vart du kan vända dig i olika frågor och vem som kan hjälpa dig med vad.

Solna stad erbjuder stöd i både egen regi och i samarbete med andra organisationer. Längre ner på sidan finner du en beskrivning om de olika verksamheterna och kontaktuppgifter för med information.

Barn med missbrukande föräldrar

Punkten är en gruppverksamhet för barn 5-12 år vars föräldrar dricker för mycket eller använder droger. Genom gruppen får barnen möjlighet att möta andra med samma erfarenhet. De får känna att de inte är ensam, att föräldrarnas missbruk inte är deras fel och finna nya vägar att handskas med tillvaron. För mer information kontakta familjepedagogerna.

För barn som är äldre än 12 år hänvisar vi istället till Ersta vändpunkt, se kontaktuppgifter i högerkolumnen.

Barn med skilda föräldrar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn mellan 5 och 12 år med skilda föräldrar som tvistar om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med Skilda världar är att barnen i grupp får möjlighet att bearbeta föräldrarnas skilsmässa, känna igen och dela med sig av egna känslor och upplevelser. För mer information kontakta familjepedagogerna.

Barn och unga som blivit slagna eller bevittnat våld

Trappan är en insats för barn i åldern 5-12 år som bevittnat våld eller själva varit utsatta. Insatsen erbjuds enskilt direkt efter det att en våldshändelse ägt rum. Barnet får träffa någon av familjepedagogerna som under några samtalstillfällen ger barnet möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Ärendet måste varar biståndsbedömt. För mer information kontakta familjepedagogerna.

Många barn utsätts för brott, eller upplever brott på nära håll, utan att få den information de har rätt till. På länken nedan kan du läsa om dina rättigheter och vilken hjälp som finns att få.

Barns och ungas rättigheter vid brott

Stödcentrum för unga brottsoffer

För barn och ungdomar i åldern 12-21 år som har varit utsatta för eller blivit vittne till ett brott finns Stödcentrum för unga brottsoffer Nordväst. Verksamheten erbjuder stödsamtal som hjälp att bearbeta brottshändelser, praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag. Inför en rättegång kan föräldrar och brottsoffer få stöd. Vittnen kan få individuella samtal. Stödcentrum genomför också medlingar. Se kontaktuppgifter i högerkolumnen.

Ungdomar som missbrukar eller är i riskzon

För dig i åldern 13-20 år, som har ett missbruk eller riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet finns MiniMaria Solna Sundbyberg. Läs mer om MiniMaria Solna Sundbyberg

Barn och unga med förälder i fängelse

BFFF är en ideell organisation som arbetar med stöd till barn och unga som har en förälder i häkte eller fängelse. Genom stödgrupp, ungdomsgrupp och enskilda samtal får barn och ungdomar stöd och ökad kunskap samt möjligheten att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation. Du vänder dig direkt till organisationen via denna länk.

Barn och unga som bor i HVB- eller familjehem

Brn och ungdomar som bor i HVB-hem eller familjehem kan ringa Socialstyrelsens stödlinje för att få information om sina rättigheter och framföra klagomål. Genom stödlinjen kan man vända sig direkt till Socialstyrelsen om man inte får gehör från socialnämnden och HVB-hemmet. Se kontaktuppgifter i högerkolumnen.

Andra stödorganisationer och jourer

Dela: