Stöd till föräldrar

Till föräldrar som vill ha råd och stöd kring frågor som rör barn och ungdomar erbjuder Solna stad stöd i form av gruppverksamheter.

Familjens hus

Familjens hus är en verksamhet i gemensamma lokaler där barnmorskemottagning, barnavårdscentral, barn och ungdomsmedicinsk mottagning och socialförvaltning finns representerade. Syftet med verksamheten är att samla resurser för ökat stöd till barn och föräldrar med målsättning att förbättra fysisk, psykisk och social hälsa. Kuratorn/socialsekreteraren på Familjens hus kan erbjuda samtal upp till tre tillfällen. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Andra stödorganisationer och jourer

Dela:

Kontakt

MiniMaria Solna Sundbyberg

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 trappor.

Skicka meddelande till MiniMaria Solna Sundbyberg

Familjepedagogerna

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Postadress

Solna stad, Socialförvaltningen
171 86 Solna

Skicka meddelande till Familjepedagogerna

Familjens Hus

Klicka på "Mer information" för telefonnummer till Familjens Hus

Besöksadress

Hotellgatan 3, plan 3

Mer kontaktinformation om Familjens Hus