Familjerådgivning

Familjerådgivning syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden och familjer för att i möjligaste mån lösa samlevnadskonflikter och leda till en positiv förändring i relationen. Familjerådgivning erbjuds till par och familjer som själva söker hjälp för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna som syskon eller föräldrar med vuxna barn.

Familjerådgivningen erbjuder högst 5 samtalstillfällen per par/familj och de som kommer till verksamheten omfattas av sekretess. Nya samtal kan påbörjas tidigast ett år efter tidigare avslutad samtalsomgång. Efter godkännande av verksamhetsansvarig vid Solna stads socialförvaltning kan vid behov antalet samtalstillfällen utökas eller påbörjas tidigare än inom ett år efter ev. tidigare samtals­omgång.

Utifrån Solna stads beslut om att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) har socialnämnden upphandlat familjerådgivning i enlighet med LOV. Solna stads socialnämnd är huvudman för verksamheten och är därmed ytterst ansvarig för familjerådgivningen oavsett vem som utför den.

Du som bor i Solna kan välja någon av nedanstående utförare av familjerådgivning som staden har tecknat avtal med. Informationen om vilka utförare som är aktuella uppdateras fortlöpande på stadens hemsida. I dagsläget är det:

  • Söderstöd familjerådgivning
  • AcordFamiljerådgivning
  • Aktiv Familjerådgivning AFR
  • Ersta familjerådgivning
  • Familjerådgivningen City
  • Framnäsgruppens familjerådgivning
  • Dialogisk Praxis
  • AB Parrådgivarna Sverige

Avgiften under 2018 är 465 kronor per besök.

Söderstöd familjerådgivning

Telefon

08-702 20 89

Telefontider

Måndag - fredag 7-17

Besökstider

Måndag och torsdag 8.30-20.30, tisdag, onsdag och fredag 8.30-17 samt vissa lördagar

Besöksadresser

Kammakargatan 70, Norrmalm
Krukmakargatan 35 - Södermalm

Tingsvägen 17 - Sollentuna, Kanalvägen 11 – Täby

Mer information på verksamhetens hemsida

Acord Familjerådgivning

Telefon

Hans Larsson 0737-07 01 50

Caroline Stenqvist 0707-96 90 17

Erik Netterberg 0706-30 02 27

Anette Hamrelius 0708-67 95 75

Börje Forsell 070-791 55 81

Telefontider

Vi har aktuell information på våra telefonsvarare

Besökstider

Måndag- torsdag 08-19, fredag 8-17

Besöksadresser

Hans Larsson och Caroline Stenqvist; Katarina Bangata 56 – Södermalm, Erik Netterberg; Tomtebogatan 4 – Vasatan, Anette Hamrelius; Engelbrektsgatan 35 B – Östermalm, Börje Forsell; Östervägen 4 - Solna

Mer information på verksamhetens hemsida

www.acord.se

Aktiv Familjerådgivning AFR

Telefon

08-718 39 60

Telefontider

Vardagar 12.30-13.00. Övrig tid går det att lämna meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp så snart vi kan samma dag.

Besökstider

Vardagar 8.30-17. Måndagar och onsdagar kvälls­mottagning.

Besöksadresser

Tjärhovsgatan 32, 2 tr – Södermalm

Olofsgatan 10, 3 tr – Norrmalm

Mer information på verksamhetens hemsida

www.aktivfamiljeradgivning.se

Ersta familjerådgivning

Telefon

08-714 68 86

Telefontider

Måndag - fredag 8.30-12.30. Onsdag även 13.00-15.00. Torsdag kvällsöppet mellan 10.30-18.30. Övrig tid telefonsvarare.

Besökstider

Måndag - fredag 9-17 och kvällstider två kvällar i veckan. Ring så försöker vi ge dig den tid du vill ha.

Besöksadress

Folkungagatan 135 – Södermalm
Eastmansvägen 35 – Vasastan

Mer information på verksamhetens hemsida

www.erstadiakoni.se/sv/Ersta-familjeradgivning/

Övrigt

Mail: familjeradgivningen@erstadiakoni.se

Familjerådgivningen City

Telefon

0770-33 06 16

Telefontider

Måndag - fredag 8-12 samt 13-15.

Besökstider

Måndag - torsdag 8-19, fredagar 8-17 samt varannan lördag 9-13

Besöksadress

Målargatan 7 – Stockholm City

Mer information på verksamhetens hemsida

http://www.familjeradgivningen.com/start/stockholms-l%C3%A4n/solna-stad-20014416

Framnäsgruppens familjerådgivning

Telefon

08-755 26 80

Telefontider

Måndag – fredag 8-17

Besökstider

Måndag – fredag 8-17 samt vissa kvällar

Besöksadress

Tulegatan 27 - Stockholm (T-bana Rådmansgatan),

Tingsvägen 17, 2 tr - Sollentuna centrum

Mer information på verksamhetens hemsida

www.framnasgruppen.se

Övrigt

Mail: info@framnasgruppen.se

Dialogisk Praxis

Telefon

Monica Hartzell: 076-051 51 63
Siamak Noroozy: 073-708 01 30

Telefontider

12:30-13:00, går även bra att ringa under kontorstid 8-17 och lämna ett meddelande.

Besökstider

Kontorstid samt helg- och kvällstid enligt överenskommelse

Besöksadresser

Svärdvägen 11, 182 33 Danderyd

Mer information på verksamhetens hemsida

http://www.dialogiskpraxis.se/

AB Parrådgivarna Sverige

Telefon

08-640 88 95

Telefontider

Måndag - fredag 8.30-17

Besökstider

Måndag - fredag 8.30-17, kvällar enligt överenskommelse

Besöksadress

Götgatan 103, Stockholm

E-post

info@parradgivarna.com

Mer information på verksamhetens hemsida

http://www.parradgivarna.com/

Dela: