Vårdnadsfrågor

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om hur ni ska hantera frågor rörande vårdnad, boende eller umgänge om era barn, kan någon av er lämna en ansökan till tingsrätten.

Innan det slutgiltigt avgörs kan tingsrätten begära att en utredning genomförs av familjerätten. Syftet med utredningen är att tingsrätten ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets rättigheter och behov.

Det är viktigt att känna till att:

  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar
  • Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren, har även den andre föräldern rätt att ta del av
  • Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal
Dela:

Kontakt

Familjerätten

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

Postadress

Solna stad, Socialförvaltningen, Familjerätten
171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Familjerätten