Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan ni som separerade föräldrar och som inte kan komma överens kring frågor runt barnen få hjälp att åstadkomma lösningar. Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare.

Målet är att barn ska ha tillgång till båda sina föräldrar och andra viktiga personer, att föräldrarnas planering utgår från barns bästa att föräldrar tar ansvar och undviker att utsätta barn för svåra konflikter.

Frågor som kan beröras

 • Boende
 • Umgänge
 • Ekonomi
 • Uppfostran
 • Skola/fritidsaktiviteter

Samarbetssamtal - vad gäller

 • Föräldrarna ska vara separerade och ha gemensamma barn under 18 år
 • Båda föräldrarna ska vilja gå på samtalen
 • Fokus under samtalen är frågor som berör barnen
 • Komma överens i frågor som rör barnen
 • Förbättra föräldrasamarbetet
 • Familjerätten kan upprätta avtal kring barns umgänge, boende och vårdnad (se nedan)
 • Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess

Avtal

Som separerade föräldrar kan ni få hjälp med att upprätta ett avtal om vårdnad, umgänge och boende kring ert barn.

För att avtalet ska vara giltigt krävs att det godkänts av socialnämnden. Socialnämnden godkänner föräldrarnas överenskommelse efter en mindre utredning om det är till barnets bästa.

Avtalet är juridiskt giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. Avtalet ska vara skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och utformat så att det går att verkställa.

Dela:

Kontakt

Familjerätten

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

Postadress

Solna stad, Socialförvaltningen, Familjerätten
171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Familjerätten