Faderskap/föräldraskap

Barn har rätt att få tillgång till sitt ursprung, arv och identitet från båda föräldrarna.

När ett barn föds av ogifta föräldrar är det socialnämndens uppgift att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Det gäller även i samkönade relationer.

  • Är modern sambo med den andra föräldern fastställs faderskapet genom en enklare utredning
  • Då föräldrar inte är sammanboende sker en något mer utförlig utredning
  • Är modern eller fadern osäker rörande faderskapet kan en DNA-undersökning göras
  • En faderskap/föräldraskaps utredning kan inledas innan barnets födelse
  • Ni kan anmäla gemensam vårdnad när faderskapet/föräldraskapet fastställs
  • Familjerätten kontaktar modern när en underrättelse från skatteverket inkommer
Dela:

Kontakt

Familjerätten

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

Postadress

Solna stad, Socialförvaltningen, Familjerätten
171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Familjerätten

Miranda Dahlin

Assistent

Socialförvaltningen

Skicka meddelande till Miranda Dahlin

Amanda Sparrentoft

Socialsekreterare

Skicka meddelande till Amanda Sparrentoft