Adoption

Att adoptera ett barn som redan finns är ett livslångt beslut. Barnet får samma rättigheter som ett biologiskt barn och som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn.

För att du ska få ett medgivande om att adoptera måste du enligt lag vara över 18 år. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift.

I Sverige är det vanligast att ett barn adopteras från ett annat land. Beslut om ett medgivande för en adoption fattas av gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. För internationella adoptioner krävs det även att du har genomgått en föräldrautbildning.

Du/ni som funderar på att adoptera

  • Kontakta oss på familjerätten för ett informationssamtal
  • Är du/ni fortfarande intresserad av att adoptera efter informationssamtalet hänvisar vi till en föräldrautbildning
  • När föräldrautbildningen är genomförd kan ansökan om medgivande till adoption lämnas in till familjerätten

När ansökan inkommer registreras ni som sökande. Kötid för att inleda adoptionsutredning kan variera, närmare besked kan ges när ansökan lämnats in.

Medgivande utredning – hur går det till

Syftet med en medgivandeutredning är att bedöma era förutsättningar och förmåga att bli föräldrar till ett adopterat barn och erbjuda barnet goda uppväxtvillkor.

Utredningen är ett underlag för nämnden som ska fatta beslut om medgivande och en presentation av er till ursprungslandet. Ett medgivande krävs och är giltigt i tre år.

Olika moment i en medgivandeutredning

  • Gemensamma och enskilda samtal
  • Hembesök
  • Inhämtande av referenser
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag: socialregister, polisregister, kronofogderegister, försäkringskassa

Vill du veta mer tar du kontakt med familjerätten, du kan också läsa mer om adoption på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Vid Styvbarnsadoption och släktingadoption ska du vända dig till tingsrätten och ansöka om adoption för barn under 18 år. Mer information på Solna Tingsrätts hemsida.

Du hittar även länkarna till höger på sidan.

Dela:

Kontakt

Familjerätten

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

Postadress

Solna stad, Socialförvaltningen, Familjerätten
171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Familjerätten