För dig som redan har trygghetslarm

För dig som redan har ett trygghetslarm finns en rad saker att tänka på.

För att dina uppgifter ska vara uppdaterade och trygghetslarmet ska fungera på bästa möjliga sätt behöver du meddela Solna stads Trygghetslarm om ditt eller anhörigs telefonnummer eller andra viktiga kontaktuppgifter ändras.

Lås och låsbyte

  • När trygghetslarmet har installerats får dina nycklar inte sitta kvar i låset på insidan av ytterdörren eller säkerhetskedja användas. Detta för att larmpersonalen ska kunna komma in med utlämnad nyckel om du larmat.
  • Om ett byte av lås sker måste aktuella nycklar lämnas utan dröjsmål. Vid byte, kontakta Solna stads Trygghetslarm. Kontaktuppgifter hittar du i spalten till höger.
  • Om larmpatrullen inte kan komma in efter att du larmat på grund av att nycklar sitter kvar i låset, saknas eller inte fungerar tillkallas låssmed. Kostnaden för låssmedens utryckning faktureras larminnehavaren.

Om du flyttar eller vill ändra larminnehavare

  • Du kan inte själv flytta på din larmutrustning vid byte av bostadsadress inom Solna. Larmet kommer inte att fungera om du själv flyttar utrustningen.
  • Kontakta Solna stads Trygghetslarm, se kontaktuppgifter till höger, och lämna din nya adress samt nycklar till din nya bostad. En installatör kommer att kontaktas för att koppla in larmet i din nya bostad.
  • Vid flytt från Solna eller till omvårdnadsboende måste du eller anhörig kontakta Solna stads Trygghetslarm. Du kan läsa mer under fliken Återlämning av larmutrustning och nycklar.
  • Om din maka/make, som har beslut om trygghetslarm, flyttar till vård- och omsorgsboende eller avlider och du vill ta över trygghetslarmet ska du kontakta biståndshandläggare via stadens kontaktcenter, se kontaktuppgifter till höger.
Dela:

Kontakt

Solna stads Trygghetslarm

08-746 18 48

Besöksadress

Lövgatan 45
169 32 Solna

Postadress

Solna stad, Omvårdnadsförvaltningen
171 86 Solna

Skicka meddelande till Solna stads Trygghetslarm