Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din bostad. Trygghetslarmet fungerar inte utanför din bostad.

När du fått ett beslut om trygghetslarm ska du överlämna nycklar till din bostad till Solna stads Trygghetslarm. Solna stads Trygghetslarm anlitar företaget Doro Care för installation av larmutrustning.

Har du frågor om hur du ska fylla i din blankett om ansökan om ditt trygghetslarm eller din fullmakt kan du ringa Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00.

Ansökan

Är du, och/eller din maka/make/registrerad partner/sammanboende som bor i samma bostad eller anhörig i behov av ett trygghetslarm? Fyll i en ansökningsblankett och lämna in den i receptionen i Solna stadshus eller skicka den per post till Solna stad, se postadress till höger på sidan.

Fullmakt kan lämnas om du ger tillåtelse till att anhöriga, vid nödsituation, kan kontakta larmmottagningen för att se att allt står rätt till med dig utan att larmet har aktiverats. Ifylld fullmakt lämnas tillsammans med ansökan eller skickas separat per post till Solna stad vid ett senare tillfälle.

Ansökningsblanketten med bifogad fullmakt hittar du till höger på sidan.

Avgift för trygghetslarmet

Avgiften för ditt trygghetslarm är en fastställd månadsavgift som betalas varje månad, oavsett om du behövt larma eller inte. Avgiften ligger på 170 kronor per månad. Här kan du läsa mer om vad som ingår i avgiften för trygghetslarmet.

Nyckelhantering

För att få ditt trygghetslarm installerat ska du eller anhörig överlämna nycklar till din bostad och port till Solna stads Trygghetslarm. När du har fått ditt beslut gällande ditt trygghetslarm ska du kontakta Solna stads Trygghetslarm för att komma överens om när nycklarna till din bostad kan överlämnas. Kontaktuppgifterna till Solna stads Trygghetslarm finns till höger på sidan. Mer information om nyckelhanteringen finns här.

Installation av trygghetslarmet

När du lämnat över nycklar till Solna stads Trygghetslarm blir du inom tre vardagar kontaktad av larmtekniker från Doro Care för överenskommelse om när larmet kan installeras. Här kan du läsa mer om installationen av ditt trygghetslarm.

Så här fungerar trygghetslarmet

Larmet ska endast användas i akuta situationer om du exempelvis ramlat. Vid minst ett tillfälle i månaden ska du trycka på din larmknapp för att göra ett provlarm som testar din larmutrustning. Här kan du läsa mer om hur trygghetslarmet fungerar.

Information för dig som redan har trygghetslarm

För dig som redan har ett trygghetslarm finns en rad saker att tänka på. Här hittar du information om vad som gäller när du har trygghetslarm.

Återlämning av larmutrustning och nycklar

Om du inte längre har behov av ditt trygghetslarm ska du eller en anhörig kontakta Solna stads Trygghetslarm. Larmtekniker från Doro Care kontaktar därefter dig för att boka en tid för att hämta larmutrustningen. När larmutrustningen är hämtad kan du hämta upp dina nycklar hos Solna stads Trygghetslarm. Här kan du läsa mer om återlämning av larmutrustning och nycklar.

Dela: