Ny upphandling av entreprenörer inom omsorg

Det entreprenadavtal som gäller för verksamhetsdrift av vård- och omsorgsboende och dagverksamheter går ut den 28 februari 2019. Det rör sig om sju vård- och omsorgsboenden som ska upphandlas. Upphandlingen omfattar även de fem dagverksamheter som är samlokaliserade med några av vård och omsorgsboende.

Upphandlingen - vad händer nu?

Många anbud har inkommit till staden. En utvärderingsgrupp på omvårdnadsförvaltningen kommer att utvärdera de inkomna anbuden under våren och omvårdnadsnämnden planeras ta beslut den 5 juni. Kort därefter meddelas beslut om vilka entreprenörer som får uppdraget. De nya avtalen kommer att gälla från och med den 1 mars 2019 och gäller i 3+4+4 år till och med 28 februari 2030.

Om ni har frågor, vänligen kontakta kontaktcenter telefonnummer 08-746 10 00.

Dela: