Vårdsamverkan i Solna

Vårdsamverkan i Solna är ett samarbete mellan Danderydsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken, vårdcentraler, primärvårdsrehab, ASIH och omvårdnadsförvaltningen i Solna stad. Syftet är att tillsammans kontinuerligt utveckla vården och omsorgen om solnabor 65 år och äldre, bosatta i ordinärt boende.
Länk till samverkansöverenskommelse (PDF-dokument, 605 kB).

Vårdcentral

Här hittar du rutiner för personal på vårdcentraler.

Hemtjänst

Här hittar du rutiner för personal inom hemtjänsten.

Primärvårdsrehab

Här hittar du rutiner för personal inom primärvårdsrehab.

Avdelningen för myndighetsutövning

Här hittar du rutiner för personal på avdelningen för myndighetsutövning.

ASIH

Här hittar du rutiner för personal inom ASIH.

Geriatrik/minnesmottagning

Här hittar du rutiner för personal på geriatrik/minnesmottagning.

Humaniora HSL-team

Här hittar du rutiner för Humaniora HSL-team.

Gruppbostad/servicebostad/daglig verksamhet

Här hittar du rutiner för personal på gruppbostad/servicebostad/daglig verksamhet.

Korttids- och växelvårdsboende

Här hittar du rutiner för personal på korttids- och växelboende.

Dagverksamhet

Här hittar du rutiner för personal inom dagverkasmhet.

Seniorträff

Här hittar du rutiner för personal på senioträffar.

Solna stads demensteam

Här hittar du rutiner för personal på Solna stads demensteam.

Dela:

Kontakt

Cecilia Linde

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ kvalitetsutvecklare

cecil­ia.li­nde@solna.se

Skicka meddelande till Cecilia Linde