Utvecklingsplaner och kvalitetsberättelser

Verksamheterna upprättar utvecklingsplaner där de beskriver hur de kommer att arbeta med de utvecklingsområden som framkommit vid avtalsuppföljningar och i brukarundersökningar. Omvårdnadsförvaltningen följer upp verksamheternas utvecklingsplaner årligen.

Verksamheten upprättar årligen en kvalitetsberättelse där arbetet med att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten dokumenteras.

Anvisningar för att upprätta kvalitetsberättelse och utvecklingsplan finns här.

Kvalitetsberättelser och utvecklingsplaner för hemtjänst, boendestöd, gruppbostad samt daglig verksamhet finns på respektive verksamhetssida.

Utvecklingsplaner för vård- och omsorgsboenden 2017

Ametisten utvecklingsplan 2017 (PDF-dokument, 146 kB)

Berga utvecklingsplan 2017 (PDF-dokument, 201 kB)

Björkgården Utvecklingsplan (PDF-dokument, 136 kB)

Frösunda utvecklingsplan 2017 (PDF-dokument, 205 kB)

Hallen utvecklingsplan 2017 (PDF-dokument, 144 kB)

Oskarsro utvecklingsplan 2017 (PDF-dokument, 762 kB)

Polhemsgården utvecklingsplan 2017 (PDF-dokument, 156 kB)

Skoga utvecklingsplan 2017 (PDF-dokument, 164 kB)

Tryggheten utvecklingsplan 2017 (PDF-dokument, 142 kB)

Kvalitetsberättelser för vård- och omsorgsboenden 2016

Ametisten kvalitetsberättelse 2016 (PDF-dokument, 303 kB)

Berga kvalitetsberättesle 2016 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Björkgården kvalitetsberättesle 2016 (PDF-dokument, 151 kB)

Frösunda kvalitetsberättesle 2016 (PDF-dokument, 330 kB)

Hallen kvalitetsberättesle 2016 (PDF-dokument, 217 kB)

Oskarsro kvalitetsberättesle 2016 (PDF-dokument, 576 kB)

Polhemsgården kvalitetsberättesle 2016 (PDF-dokument, 182 kB)

Skoga kvalitetsberättesle 2016 (PDF-dokument, 563 kB)

Tryggheten kvalitetsberättesle 2016 (PDF-dokument, 33 kB)

Utvecklingsplaner för vård- och omsorgsboenden 2016

Ametisten utvecklingsplan 2016 (PDF-dokument, 117 kB)

Bergasutvecklingsplan 2016 (PDF-dokument, 98 kB)

Björkgården utvecklingsplan 2016 (PDF-dokument, 154 kB)

Frösundasutvecklingsplan 2016 (PDF-dokument, 100 kB)

Hallen utvecklingsplan 2016 (PDF-dokument, 124 kB)

Oskarsro utvecklingsplan 2016 (PDF-dokument, 130 kB)

Polhemsgården utvecklingsplan 2016 (PDF-dokument, 103 kB)

Skoga utvecklingsplan 2016 (PDF-dokument, 111 kB)

Tryggheten utvecklingsplan 2016 (PDF-dokument, 97 kB)

Kvalitetsberättelser för vård- och omsorgsboenden

Ametisten kvalitetsberättelse 2015 (PDF-dokument, 133 kB)

Berga kvalitetsberättelse 2015 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Björkgården kvalitetsberättelse 2015 (PDF-dokument, 132 kB)

Frösunda kvalitetsberättelse 2015 (PDF-dokument, 187 kB)

Hallen kvalitetsberättelse 2015 (PDF-dokument, 120 kB)

Oskarsro kvalitetsberättelse 2015  (PDF-dokument, 471 kB)

Polhemsgården kvalitetsberättelse 2015 (PDF-dokument, 151 kB)

Skoga kvalitetsberättelse 2015 (PDF-dokument, 571 kB)

Tryggheten kvalitetsberättelse 2015 (PDF-dokument, 25 kB)

Dela: