Språkutveckling pågår

På två av Solnas vård- och omsorgsboenden pågår ett projekt som syftar till att höja personalens språkliga kompetens.

Projektet SpråkSam startades i april 2009 och pågår nu på två av Solnas boenden. På arbetsplatserna finns pedagogiska team där vårdlärare och lärare i svenska som andra språk ingår för att handleda deltagarna i olika situationer.

I projektet ligger fokus på arbetsplatsens språkmiljö och inte enbart på individens kunskaper i svenska. Hela arbetsplatsens medvetenhet om hur man främjar språkutveckling ska ökas vilket i sin tur ska leda till att den enskildes kunskaper i svenska stärks.

Inom projektet utbildas språkombud som ska ha ett särskilt ansvar för frågor som rör språkutveckling på den egna arbetsplatsen. Språkombudet ska vara ett oberoende stöd till kollegor i frågor som gäller språkutveckling och bidra till att göra arbetsplatsen till en språkutvecklande miljö.

SpråkSam drivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som har tilldelats pengar, närmare bestämt 30,6 miljoner kronor, från Europeiska Socialfonden för att driva ett projekt för språkutveckling på arbetsplatser inom vård och omsorg. Nästan alla pengar går direkt till målgruppen och en stor del till individuell kompetensutveckling.

SpråkSamprojektet genomförs i samarbete med Södertörns högskola, Stockholms universitet och Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk. Övriga parter är: Stockholms stad, äldreförvaltningar i: Järfälla, Solna, Sundbyberg, Lidingö och Södertälje, Kommunal, Vårdförbundet, Länsstyrelsen, FoU Seniorium samt Danmarks Paedagogiske Universitet

Dela: