Omsorgsakademin

Omsorgsakademins uppdrag är att verka för en omsorg av hög kvalitet för personer med funktionsnedsättning.

Omvårdnadsförvaltningens satsningar på utveckling och utbildning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningar samordnas i en Omsorgsakademi. Omsorgsakademin ska, genom utbildning och utveckling, stärka förutsättningarna för en långsiktig kunskapsutveckling och därigenom en god och professionell vård och omsorg.

Omsorgsakademins arbete leds av en styrelse. Verkställande utskottet svarar för det löpande arbetet.

I Omsorgsakademin samarbetar omvårdnadsförvaltningen med FoU-centra samt utbildningsanordnare på såväl högskole- som yrkeshögskole- och gymnasienivå. Representanter från FoU Södertörn, FOU nu samt Consensum sitter i Omsorgsakademins styrelse. För att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka Omsorgsakademins styrelse är Solna stads handikappkonsulent med i Omsorgsakademins styrelse.

Dela: